Rezervační a všeobecné podmínky Studio Mili platné od 1.1.2019

Rezervace klientů se přijímají:

 • online přes rezervační systém na webových stránkách www.studiomili.cz
 • telefonicky nebo sms – 720 030 073

Zrušení rezervace:

 • Je možné nejpozději 24 hodin před začátkem dané lekce. Tímto umožníte ostatním klientům, aby mohli uvolněné lekce využít.
 • v případě, že nezrušíte rezervaci, se lekce započítává jako absolvovaná = stržení z permanentky, případně uhrazení při následné lekci

 Všeobecné podmínky

 • Studio Mili si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh a ceník bez udání důvodů.
 • Lekce jsou uskutečněny (není – li u lekce určeno jinak) od 3 cvičenců, v opačném případě jsou 6 hodin před začátkem zrušeny.
 • Zákazníci Studia Mili se účastní lekcí na vlastní odpovědnost. Osoby mladší 18 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Svá zdravotní omezení a zdravotní stav oznamte na začátku lekce přímo lektorce, která dle toho přizpůsobí cvičební program. 
  Za svůj zdravotní stav zodpovídá klient sám, v případě nejasností nebo obtíží je třeba prokonzultovat vhodnost cvičení s lékařem.
 • Zapsáním do rezervačního systému souhlasíte se zasíláním informačních e-mailů a sms s důležitými informacemi o přehledu pořádaných akcí, změnách a aktualitách v rozvrhu (případné zrušení lekce, změna instruktora, apod.), změnách otevírací doby, atd.
 • Studio Mili neručí za cennosti odložené ve skříňkách a mimo ně.
 • Studio Mili se zavazuje neposkytnout Vámi předané kontaktní údaje třetí osobě.
 • Na Vaši žádost budou Vaše kontaktní údaje smazány.